<<<< Maehongson Highland People Development Center >>>>
ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
LANGUAGE>>   [TH]  [ EN]   
[0ข่าวประชาสัมพันธ์0]
[0จัดซื้อ จัดจ้าง 0]
[0ดาวน์โหลด0]

 


 

 

 


 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง >>DOWNLOAD<<
       รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ >>DOWNLOAD<<
       ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ >>DOWNLOAD<<
      ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ >>DOWNLOAD<<
      เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์>>DOWNLOAD<<
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ >>DOWNLOAD<<
      
รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ >>DOWNLOAD<<

      รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<
      รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ >>DOWNLOAD<<

      ประกาศกรมฯ ประกวดราคาจ้าง เขตฯ หัวปอน >>DOWNLOAD<<
     
เอกสารประกวดราคาจ้าง เขตฯ หัวปอน >>DOWNLOAD<<

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขตฯ หัวปอน >>DOWNLOAD<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Highland People Development Center)
ที่อยู่ 20/16 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687-983-4 E-mail : Maehoahill@hotmail.com