หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้างบทความกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวอีเมลติดต่อเรา
 

หน้าหลักประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์นโยบายโครงสร้างบริหารบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายแผนงานโครงการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการสังคมฝ่ายโครงการพิเศษงานประชาสัมพันธ์ที่ตั้งหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมชาวเขาข้อมูลชาวเขา

 


อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงอำเภอสบเมยอำเภอปางมะผ้าอำเภอปาย

MHSDCอีเมลสำนักพัฒนาสังคมประสานงานพัฒนาสังคมอำเภอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหน่วยงานอื่นในพื้นที่บันทึก บก.๐๑

 

 อุทยานแห่งชาติแม่เงา

 

           อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตั้งอยู่ที่ อำเภอสบเมย ห่างจากตัวเมืองอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร บรรยายกาศของเส้นทางในการเดินทางสวยงาม ล้อมรอบด้วยขุนเขา การเดินทางสะดวกสบาย น้ำแม่เงา เย็นใส สะอาด เหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนมาสังสรรค์ร่วมกัน พิเศษ มีล่องแพ ให้บริการด้วย...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
social development unit 43 maehongson province

    ตู้ ปณ. ๑ หมู่ ๔ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

โทร ๐๕๓ ๖๙๒๙๘๓- ๔ โทรสาร ๐๕๓๖๙๒๙๘๓

อีเมล : maehoahill@hotmail.com admins@mhsdc.org